Därför skapades Lyckoruset

Lyckoruset är en ideell allmännyttig förening som skapats efter initiativ av företaget Vi Omsorg. Tillsammans med samarbetspartners har man skapat ett evenemang för att ge möjlighet till gemenskap, välbefinnande och inte minst synliggörande för gruppen med funktionsvariation.

Det finns många typer av funktionsvariationer. Sammantaget är det mellan 1,3 och 1,8 miljoner människor som har en funktionsvariation beroende på hur man räknar. Många av dessa människor är, trots stora insatser från samhället, ibland utestängda från aktiviteter och evenemang som många av oss andra ser som självklara. Det vill vi försöka att ändra på genom att skapa dels ett motionslopp, men också ett evenemang som är gjort speciellt för denna grupp. Vi vill skapa en träffpunkt och en upplevelse för alla deltagare som gör att man vill komma tillbaka och återuppleva allt igen – år efter år.