Därför skapades Lyckoruset

Idrottsföreningen Lyckoruset har skapats för att ge möjlighet till gemenskap, rörelse, välbefinnande och inte minst synliggörande för gruppen med funktionsvariation.

Det finns många typer av funktionsvariationer. Sammantaget är det mellan 1,3 och 1,8 miljoner människor som har en funktionsvariation beroende på hur man räknar. Många av dessa människor är, trots stora insatser från samhället, ibland utestängda från aktiviteter och evenemang som många av oss andra ser som självklara. Det vill vi försöka att ändra på genom att skapa motionslopp, föreläsningar/utbildning och andra evenemang som är gjorda för speciellt denna grupp. Vi vill skapa träffpunkter och positiva upplevelser för alla som är med på det vi arrangerar.