Initiativtagare

Lyckoruset är en ideell allmännyttig förening som skapats efter initiativ av företaget Vi Omsorg. Genom ett nära samarbete med innebandyföreningen KAIS Mora har man skapat ett evenemang för att ge möjlighet till gemenskap, välbefinnande och inte minst synliggörande för gruppen med funktionsvariation. Förhoppningen är att evenemanget ska återkomma varje år och locka allt fler deltagare, besökare, föreningar och företag.

Att evenemanget placeras i Mora Parken är ingen tillfällighet. Omgivningarna är näst intill perfekta och ledningen på Mora Parken har från första början tagit emot evenemangsidéerna med öppna armar.